Protetika

ukras.jpg
protetika.jpg
Nadoknada izgubljenih zuba se može izvršiti fiksnom ili mobilnom protetskom nadoknadom,ili njihovom kombinacijom.

Fiksni protetski rad se izrađuje od najkvalitetnije keramike sa metalnom osnovom metalo-keramička krunica,ili su cele keramičke(bezmetalna krunica).

Mobilni protetski radovi(proteze)se rade od najkvalitetnijeg čistog akrilata,a mogu biti u kombinaciji i sa metalom.

Kombinovani radovi za vezivanje između fiksnog i mobilnog dela koriste fabričke gotove elemente(npr.atečmene).

Krunice i mostovi se izrađuju kada je oštećenje zuba toliko veliko da se ne može zbrinuti plombom,ili ukoliko niste zadovoljni bojom,oblikom ili položajem jednog ili posle gubitka više zuba.

Metalo-keramičke krunice kao podstrukturu ispod keramike imaju metal,a keramika koja prekriva metalnu bazu daje krunici prirodan i lep izgled.

Bezmetalne krunice su nadoknade koju danas pacijenti sve češće biraju,prvenstveno zbog njihove estetike,providnosti i prelamanja svetla najsličnije prirodnom zubu,a sa druge strane imaju izuzetnu čvrstoću.

Proteze mogu biti totalne kada postoji potpuna bezubost i parcijalne kod postojanja određenog broja zdravih zuba.

Posle pažljivog pregleda i analize situacije u ustima, kao i razgovora sa pacijentom ,odlučujemo koju protezu ćemo raditi.Proteze kvalitetno urađene mogu biti veoma dobro i estetsko rešenje.Među njima se izdvajaju skeletirane (vizil) proteze sa metalnom bazom ,vezane za postojeće zube specijalnim vezivnim elementima (kopče,drikeri,atečmeni)koji se uopšte ne vide (nema kukica) ,estetika je odlična,a sa aspekta stabilnosti,izdržljivosti i navikavanja daleko je bolje rešenje nego klasična akrilatna proteza.
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
DR SLAVICA PETROVIĆ
Bukureška 6a, 11000 Beograd
+381 11 241 63 00 .:. +381 64301 62 99
Radno vreme:
Radnim danom: 08:00h - 16:00h
Četvrtak: 08:00 - 20:00h

 
Designed By OrbMarketing